8 (7232) 711-382

8 (7232) 711-380altaytechnopark@gmail.com
  • baner
  • baner

Технопарк қызметтері

Жобалық бастамалар мен жобалардың сараптамаларын ұйымдастыру

Резидент мәртебесін алу үшін құжаттар кешенін (жоба паспорты) әзірлеу

Инновациялық жобаларды іске асыру нәтижелерінің мониторингісі, кәсіпорындардың олардың бәсекеге қабілеттілігіне әсер ететін ағымдағы қажеттіліктері мен мәселелерін анықтау

Өндіріс технологияларын, өнімдердің, тауарлардың, қызметтердің қасиеттерін зерттеу

Бизнес-жоспарларды/ТЭО/қаржы модельдерін, тауар белгілерін әзірлеу

Инновациялық жобаларды мемлекеттік және мемлекеттік емес қолдау алуға іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу

Зияткерлік қызмет нәтижелеріне күзет құжаттарын және дербестендру құралдарын алуға бағытталған қызметтерді көрсету

Жобаның ұйымдық құрылымын әзірлеу, жобаларды іске асырудың жол карталарын әзірлеу

Аумақта іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу, ИИҚ іске асыру бойынша қызметтерді көрсету

Семинарлар, конкурстар және басқа тұсаукесерлік-имидждік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

12